სახელიაღწერატიპიდამატებითი ინფორმაცია
Status

დოკუმენტის სტატუსი

string

-

DocumentStatuses

პაკეტურ გადარიცხვაში ჩანაწერის სტატუსი

ერთი ან რამდენიმე   DocumentStatus

-