სახელიაღწერატიპიდამატებითი ინფორმაცია
Date

თარიღი

date

-

Rate

ეროვნული ბანკის კურსი მოცემული თარიღისთვის

decimal number

-

Currency

ვალუტა

string

-