სახელიაღწერატიპიდამატებითი ინფორმაცია
Id

ID

integer

-

Count

ჩანაწერების რაოდენობა

integer

-

Records

ჩანაწერები, ტრანზაქციის დეტალები

ერთი ან რამდენიმე   StatementDetail

-