ნაშთი ანგარიშზე

ნაშთი ანგარიშზე

APIაღწერა
GET api/accounts/{accountNumber}/{currency}/{initStatementBalance}

გამოყენებადი ნაშთი, მიმდინარე ნაშთი