ნაშთი ანგარიშზე

ნაშთი ანგარიშზე

APIაღწერა
GET api/accounts/{accountNumber}/{currency}

გამოყენებადი ნაშთი, მიმდინარე ნაშთი