დოკუმენტები

გადარიცხვის ინდივიდუალური დოკუმენტების, კონვერტაციის და პაკეტური გადარიცხვების შექმნა ეროვნულ და უცხოურ ვალუტაში. გადარიცხვის დოკუმენტების და პაკეტური გადარიცხვების სტატუსების მართვა

შედეგის კოდი

APIაღწერა
POST api/documents/domestic

ეროვნულ ვალუტაში ინდივიდუალური დოკუმენტის შექმნა

POST api/documents/foreign

უცხოურ ვალუტაში ინდივიდუალური დოკუმენტის შექმნა

POST api/documents/conversion

კონვერტაცია

POST api/documents/bulk/domestic?fileName={fileName}

ეროვნულ ვალუტაში პაკეტური გადარიცხვის შექმნა

POST api/documents/bulk/foreign?fileName={fileName}

უცხოურ ვალუტაში პაკეტური გადარიცხვის შექმნა

GET api/documents/status/{key}

ინდივიდუალური დოკუმენტის სტატუსი

GET api/documents/statuses/{keys}

ინდივიდუალური დოკუმენტების სტატუსები

GET api/documents/bulk/status/{key}

პაკეტური გადარიცხვის სტატუსი

DELETE api/documents/bulk/{key}

პაკეტური გადარიცხვის გაუქმება

DELETE api/documents/{keys}

ინდივიდუალური დოკუმენტის გაუქმება

GET api/documents/code

Result Codes

GET api/documents/todayactivities/{accountNumber}/{currency}

მიმდინარე დღის აქტივობები