ერთჯერადი კოდი

ერთჯერადი კოდი

APIაღწერა
POST api/otp/request

ერთჯერადი კოდის მოთხოვნა