ამონაწერი

ამონაწერი

APIაღწერა
GET api/statement/{accountNumber}/{currency}/{startDate}/{endDate}/{includeToday}/{orderByDate}

ამონაწერის გენერაცია – ამონაწერზე ზოგადი ინფორმაცია – პირველი 1000 ჩანაწერი

GET api/statement/summary/{accountNumber}/{currency}/{id}

ამონაწერის გლობალური და ყოველდღიური ნაშთები

GET api/statement/{accountNumber}/{currency}/{id}/{page}/{orderByDate}

ამონაწერის ჩანაწერები მითითებულ გვერდზე